Consultatie Vakantiebestand

De toepassing 'Consultatie Vakantiebestand' is een database die informatie bevat over de vakantie (vakantieduur, vakantiegeld, betalingsdatum,…) van arbeiders en kunstenaars die hun vakantiegeld van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie of van een ander vakantiefonds ontvangen.

Wie heeft toegang tot de toepassing?

De toepassing  'Consultatie Vakantiebestand' werd ontworpen om de werkgevers (of de sociale secretariaten) te informeren over de betaling van de vakantiegelden van de werknemers die bij hen tewerkgesteld zijn. De lijst heeft betrekking op alle werkgevers, of ze nu aangesloten zijn bij de RJV-Kas of bij een bijzonder vakantiefonds.

Fichiers vacances
Wat is de desbetreffende periode?

De gegevens met betrekking tot de vakantieduur zijn beschikbaar vanaf begin februari van het vakantiejaar (voorlopig en louter informatief zolang de betaling van het vakantiegeld niet heeft plaatsgevonden). Van zodra de betaling heeft plaatsgevonden, is het bedrag van het vakantiegeld ook raadpleegbaar net zoals de definitieve vakantieduur.

Deze gegevens worden vanaf begin mei tot eind juli wekelijks bijgewerkt en daarna opnieuw begin de maanden september, oktober, november en december.

Het is ook mogelijk om vanaf april per werkgever de voorziene betalingsdatum van het vakantiegeld te raadplegen.

De lijsten van de gegevens met betrekking tot het vakantiegeld die momenteel geraadpleegd kunnen worden, gaan over het vakantiejaar 2019.

De beschikbare gegevens betreffen de betalingen die vanaf de maand mei uitgevoerd werden.

De gegevens met betrekking tot de betalingsdatum van de vakantiegelden gaan over het vakantiejaar 2019.