FAQ: Coronavirus COVID-19

FAQ – COVID-19 / Coronavirus

Om zo goed mogelijk op uw vragen te antwoorden, hierbij een FAQ met de antwoorden op de meest voorkomende vragen.

Als u uw rekeningnummer aan uw vakantiefonds hebt meegedeeld (om dit te controleren, ga naar Mijn vakantierekening), zal uw vakantiegeld tussen 1 mei en 30 juni 2021 op uw bankrekening overgeschreven worden. Meer informatie op pagina "Vakantiegeld" .


De dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona zullen gelijkgesteld worden voor de dagen jaarlijkse vakantie en voor het wettelijk vakantiegeld in 2021, voor de werknemers die een erkenning van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht genoten hebben

Er zijn twee voorwaarden nodig om de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht Corona in de berekening van het vakantiegeld in aanmerking te nemen:

  • 1°De dagen werkloosheid wegens overmacht CORONA moeten geattesteerd worden door de RVA
  • 2° U moet verbonden zijn door een arbeids- of leerovereenkomst op de dag waarop geacht wordt normale werkelijke arbeid te verrichten die de eerste dag der gelijkstelbare periode voorafgaat ( artikel 19 van het KB 30.03.1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers.).

    Voorbeeld: een werknemer presteert 3 dagen per week, altijd van maandag tot woensdag. Als de werkloosheid wegens overmacht Corona begint op maandag 23/03 en de laatste tewerkstelling eindigt op woensdag 18/03, zal de werkloosheid wegens overmacht Corona voor de berekening van de vakantieduur en het bedrag van het vakantiegeld gelijkgesteld kunnen worden.


De RJV is niet bevoegd om de werkloosheidsaanvragen te verwerken. Het heeft dus geen zin om de formulieren naar de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie te sturen. Gelieve deze aanvraag naar de RVA te sturen en voor meer informatie de site van de RVA te raadplegen